Update! Patch 10/1/2560 [แก้ระบบเพิ่มเติม]
Update! Patch 5/1/2560 [The New World]
เปิดให้ผู้เล่นขอไอดี วันที่ 2-3 ม.ค. 2560 [อ่านรายละเอียด...]
Update! Patch 01/01/2560 [แจกไอเทมต้อนรับปีใหม่ แจ้งเตือนผู้เล่น]
Update! Patch 27/12/2559 [เพิ่มคำสั่งแลกสุนักเลื่อนหิมะ และอื่นๆ]
Update! Patch 25/12/2559 [คริสมาสช่วงที่ #3]
Update! Patch 23/12/2559 [คริสมาสช่วงที่ #2]
Update! Patch 20/12/259 [แก้ไขบัคของระบบ]
Update! Patch 19/12/2559 [เปิดใช้งานคำสั่งเข้าเฟิ้งอี้ 6 แห่ง]
Update! Patch 19/12/2559 [คริสมาสช่วงที่ #1]
Update! Patch 6/12/2559 [แก้ไขบัคของระบบ]
  more >