หมายเหตุ**กรอกข้อมูลให้ตรงตามที่ประกาศผลด้วยนะครับ

และผู้ที่ไม่มีสิทธิ ห้ามขอไอดี เพราะจะไม่ได้รับไอดี และไม่มีการคืนเงินครับ

(รหัส Donate (DN) กรุณาอ่านประกาศผู้มีสิทธ์ และวิธีเติมเงิน..ที่นี่..เวลา 21.00 น.)

โปรดติดตามข่าวสารน่าเว็ปไซต์